Nieuw bloemen atelier : de groene kaai 2.0

Met enige trots hebben we in september 2017 het nieuwe bloemenatelier in gebruik genomen. Na 5 jaar de groene kaai hebben we de kans gehad de feestzaal en het bloemenatelier verder uit te bouwen en op te splitsen om ze ieders nog meer hun eigenheid te kunnen geven.

Vanaf heden zullen alle workshops doorgaan in het nieuwe bloemenatelier achter de zaal. Het oude atelier is aangepast en vast bij de feestzaal gekomen, dus ook hier zijn we er een mooie stap op vooruit kunnen gaan.

Het nieuwe bloemenatelier zal ook de vaste plaats zijn waar alle bloemwerk op bestelling zal besproken en gemaakt worden. Tevens zal er continue seizoensgebonden decoratie tentoon gesteld zijn waardoor je bij een open dag of bij een workshop, of wanneer je even belt van te voren, steeds iets extra kan meenemen om je decoratie in huis aan te passen of  een origineel cadeautje te vinden.

Ik hoop alvast je snel te mogen begroeten in mijn nieuw bloemenatelier !

Fleurige groeten,

Goedele

Hieronder alvast een paar sfeerbeelden !