Hoe Inschrijven

Buiten op de open dagen zelf kan er steeds ingeschreven via mail of met een telefoontje.

U betaalt na uw reservatie een voorschot van 25 euro, daarmee is uw inschrijving ineens bevestigd. Ongeveer één week voor de workshop zal u nog een herinneringsmailtje ontvangen.

Het voorschot kan gestort worden op het rekeningnummer van de groene kaai.

De rest van het bedrag kan u op de avond zelf betalen ( opgelet, wij hebben geen bankcontact ! )

  • telefoon: 0476/361.789
  • e-mail: info@degroenekaai.be
  • rekeningnummer: BE 64 0688 9566 1752 op naam van de groene kaai
    A. Vesaliuslaan 4 – 2980 Zoersel
  • vermelding: uw naam en telefoon
    datum en uur van de workshop
    naam van de workshop